Hulp voor Vroegherkenning en Vroegdiagnose van Arteriitis Temporalis en Polymyalgia Rheumatica

Eerder Herkend ? Eerdere Diagnose ? Betere Prognose !

Welkom op de Symptomatrix websites van de Marijke Foundation.

Zonder anderen uit te sluiten, kan de Symptomatrix van groot belang zijn voor vrouwen en mannen vanaf

circa 45 jaar met klachten die niet verminderen en zonder diagnose zijn.

Vormen die klachten een combinatie van:

vermoeidheid, lusteloosheid

lichamelijke malaise en zwakte

stijfheid in spieren en gewrichten

hoofdpijnen, migraine

stijve kaken

veranderd gezichtsvermogen

slecht zien, blindheid

koorts

gevoelige hoofdhuid

opgezette aderen aan de slapen

kaakpijn bij het kauwen

problemen met de tong

neerslachtigheid, depressie

gebrek aan eetlust

ongewoon gewicht verlies

ongewone transpiratie / nachtzweten

dan kan dat wijzen op de ontwikkeling van de zeldzame aandoeningen Arteriitis Temporalis (Reuscel
Arteriitis) en/of Polymyalgia Rheumatica.

Zijn uw klachten daadwerkelijk een combinatie van bovenstaande en heeft u geen diagnose, dan is het

raadzaam om de Symptomatrix in te vullen, vervolgens af te drukken en er zo spoedig mogelijk mee

naar de huisarts te gaan.

Klik hier om verder te gaan met de 'Vroegherkenning/Vroegdiagnose Symptomatrix'.

» Patiënten die al wel een diagnose Arteriitis Temporalis en/of Polymyalgia Rheumatica hebben en onder

behandeling zijn of inmiddels genezen, worden uitgenodigd om de 'Feedback Symptomatrix' in te vullen.

Hun gegevens zijn van belang voor het epidemiologisch onderzoek van de Marijke Foundation.

Dat onderzoek is de bron voor voortdurende aanpassingen en verbeteringen van de Symptomatrix.

Klik hier voor de 'Feedback Symptomatrix'.

Versie 3.0 © 2003-2014 e.v. Marijke Foundation / Symptomatrix Team - Amstelveen   ANBI, RSIN 8124.26.101     info@marijke-foundation.eu

Redactie: Dr. Ron Voorbij, Han Kruyswijk                                                              website design: Marijke Foundation   webhosting: Dutchwebhosting

Toelichting


Arteriitis Temporalis (Reuscel Arteriitis, AT) is een reumatische ontsteking van de middelgrote en grote bloedvaten,

een vasculitis. Die uit zich voornamelijk in de slagaderen van het hoofd, met name aan de slapen.

Een aantal wetenschappelijk vastgestelde kenmerken van de ziekte staat

hierboven en in de hierna volgende Symptomatrix.

Bij hoge uitzondering en als gevolg van vertraagde diagnose en te late

behandeling kan de aandoening ontaarden in de multiple vorm en
daardoor een fataal verloop krijgen.


Patiënten met AT lijden doorgaans, maar niet altijd, gelijktijdig aan

Polymyalgia Rheumatica (PMR).

Dat zijn reumatische ontstekingen in het gehele lichaam, in het bijzonder

in de schouders, bovenarmen, het bekken en de bovenbenen.
Kenmerkend is dat de pijn zich voordoet aan beide zijden van het lichaam.


Beide aandoeningen zijn in het algemeen goed te genezen, mits ze vroegtijdig worden ontdekt en dus snel

worden behandeld: Vroegherkenning > Vroegdiagnose = Betere Prognose.


AT en PMR worden veelal beschouwd als auto-immuun aandoeningen. Ze behoren tot de zes- tot achtduizend

zo genaamde Zeldzame Ziekten, internationaal aangeduid met Rare Diseases en Orphan Diseases.


Waarom de Symptomatrix ©  ?


Naar blijkt, is het niet altijd mogelijk om in klachten een onderlinge samenhang te zien en aldus AT en PMR

vroegtijdig te herkennen.

Klachten/symptomen worden niet zelden geruime tijd afzonderlijk

behandeld, bijvoorbeeld als kou / verkoudheidsverschijnselen of als

aandoeningen die door fysiotherapie kunnen verdwijnen.

Doorgaans zonder resultaat; de klachten blijven of keren terug.

Daardoor is niet uit te sluiten dat een diagnose AT en/of PMR, en dus
adequate behandeling en medicatie, (te) lang op zich laten wachten,

evenals snelle genezing. Dientengevolge lijden patiënten niet zelden
aan onnodige verergering van AT en/of PMR, met alle gevolgen en
risico's van dien.

Onder het motto 'Eerder herkend, Eerdere diagnose = Betere Prognose'

beoogt de Symptomatrix te helpen deze problemen te overwinnen en

het diagnose traject aanzienlijk te bekorten.


Huisarts


De huisarts is zonder enige twijfel het juiste adres voor een diagnose of

verwijzing daarvoor naar een specialist.

De Symptomatrix is dus niet bedoeld voor zelfdiagnose. Het is een

hulpmiddel voor patiënt en arts om snel tot een diagnose te komen.


Invullen en afdrukken van de Symptomatrix


Klik hier voor het invullen en daarna afdrukken van de 'Vroegherkenning/Vroegdiagnose Symptomatrix', om die

vervolgens mee te nemen bij uw bezoek aan de huisarts of specialist.

In Nederland komen elk jaar circa

2.500 patiënten te lijden aan Arteriitis

Temporalis (AT) en circa 18.500

aan Polymyalgia Rheumatica (PMR).

Beide aandoeningen komen driemaal

zo veel voor bij vrouwen dan bij mannen

en meer onder blanke dan gekleurde

 mensen. Het merendeel van de patiënten

is geboren en/of woont in streken met

 een kouder klimaat. De aandoeningen

zijn dus zeldzamer in warmere

gebiedsdelen van de wereld.

Klachten, zoals hoofdpijn, stijfheid en

koorts zijn veel voorkomend.

Alleen vrij unieke combinaties van

symptomen zijn kenmerkend voor de

zeldzame aandoeningen AT en PMR.

Voorbeelden van die combinaties zijn:

1. vermoeidheid, stijve kaken, pijn bij

het kauwen, hoofdpijn, slecht zien,

blindheid (onomkeerbaar, zeer gevreesd!)

2. hoofdpijn, koorts, pijn in de tong,

gevoelige hoofdhuid, kloppende opgezette

aderen aan de slapen, stijfheid in spieren

en gewrichten, gebrek aan eetlust.

En elke combinatie van 1. en 2.


Steeds meer mensen zoeken op internet

naar een verklaring voor hun klachten.

Dat kan leiden tot efficiënte samen-

werking tussen (huis)arts en patiënt.

Een goed voorbereide patiënt, in dit geval

met behulp van de Symptomatrix,

helpt de (huis)arts de aandoeningen AT en

PMR snel te herkennen om - in de meeste

gevallen - na definitieve diagnose snel

met behandeling te kunnen beginnen.

Info


Marijke Foundation

Refs. Symptomatrix

Statement

Contacten en Supporters

Communicatie


info@marijke-foundation.eu


Symptomatrix invullen


Klachten, geen diagnose

Behandeld/genezen: Feedback


© 2017 Marijke Foundation - Amstelveen                                                              Ontwerp: Marijke Foundation met WebPlus X8

Symptomatrix, intro


English

Deutsch

Français

Español

Voor iedereen die gebruik maakt van de Symptomatrix (om er de huisarts mee te bezoeken of voor feedback informatie) is het in 2017 verschenen e-book ‘een kwestie van tijd’ gratis te downloaden door hier te klikken.